Õhukvaliteedi arvutuslik hindamine ja lõhnaainete hajumise modelleerimine

Kasutame õhukvaliteedi ja lõhnaainete hajumisarvutuste teostamiseks (modelleerimiseks) Gaussi saastelehviku kontseptsioonil baseeruva mudeliga AEROPOL, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis.

Mudeliga Aeropol koostame õhukvaliteedi hajumisarvutuste koostamist vastavalt kehtivatele määrustele.  Lõhnaainete hajumise modelleerimisel lähtume samuti kehtivast õiguskorrast.

Tööd (7)

 • Klient: Teesiht OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Aigren OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: MetsPuu OÜ

  Maleva IV – müra ja tolmu modelleerimine

 • Otsime keskkonnakorralduse spetsialisti kandidaate

  OÜ Alkranel pakub tööd keskkonnakorralduse spetsialistile. Tööülesanded:

  • keskkonnamõju hindamistes (KMH) ja keskkonnamõju strateegilistes hindamistes (KSH) osalemine.
  • keskkonnamõju hindamise eelhinnangute koostamine.
  • keskkonnalubade taotluste koostamine.
  • keskkonnakorralduskavade koostamine.
  • keskkonnauuringute läbiviimisel osalemine.
  • muud keskkonnaalase nõustamisega seotud ülesanded.

  Nõudmised kandidaadile:

  • peab olema omandanud magistrikraadi loodusteaduste või keskkonna erialal (võib olla lõpetamisjärgus).
  • kasuks tuleb varasem keskkonnaalane töökogemus.
  • väga hea eesti keel, hea inglise keel, kasuks tuleb vene keele oskus.
  • hea arvutioskus (MS Office, MapInfo, ArcGis, QGis või analoog).
  • kasuks tuleb tugevus matemaatikas, keemias ja füüsikas.
  • hea suhtlemisoskus ja probleemide lahendamise oskus.
  • analüüsivõime ja loogiline mõtlemine.
  • vastutustundlikkus.

  Omalt poolt pakume:

  • põnevaid väljakutseid erinevate keskkonnaalaste teemade analüüsimisel.
  • arenevat töökeskkonda ja meeldivat meeskonda.
  • töötulemustest sõltuvat konkurentsivõimelist töötasu.
  • enesetäiendamise- ja koolitusvõimalusi.

  Töökoha asukoht: Tartu.

  Huvi korral palume CV ja sooviavalduse saata e-postiga aadressile info@alkranel.ee hiljemalt 30. septembriks 2020.

 • Klient: Tarmeko KV OÜ

  Tarmeko tootmise ümberkorralduse analüüs, õhk ja müra

 • Klient: Heat Consult OÜ

  Kunda biometaanijaama arvutusliku saastatuse taseme ja lõhna hindamine (modelleerimine)

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Tarmeko OÜ tootmisterritooriumi lõhnaainete hajumise modelleerimine