Õhukvaliteedi arvutuslik hindamine ja lõhnaainete hajumise modelleerimine

Kasutame õhukvaliteedi ja lõhnaainete hajumisarvutuste teostamiseks (modelleerimiseks) Gaussi saastelehviku kontseptsioonil baseeruva mudeliga AEROPOL, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis.

Mudeliga Aeropol koostame õhukvaliteedi hajumisarvutuste koostamist vastavalt kehtivatele määrustele.  Lõhnaainete hajumise modelleerimisel lähtume samuti kehtivast õiguskorrast.

Tööd (9)

 • Kauneid pühadehetki soovib Alkranel OÜ meeskond

  Lastefond, vt ka siit – https://www.lastefond.ee/?lang=en

 • 2022. a kokkuvõte

  2022. a nõustas Alkranel OÜ meeskond üle 100 erineva projekti.

 • OÜ Alkranel pakub tööd keskkonnakorralduse spetsialistile

  Tööülesanded – Sinu peamiseks tööülesandeks on keskkonnamõju hindamiste ja strateegiliste hindamiste läbiviimine koostöös litsentseeritud juhteksperdiga. Samuti osaled keskkonnaalaste uuringute läbiviimisel, koostad keskkonnamõju hindamise hinnanguid ning nõustad ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone oma erialateadmiste raames (nt seoses keskkonnalubadega). 

  Ootused kandidaadile:

  • Tööle soovija peab olema omandanud magistrikraadi loodusteaduste või keskkonna erialal (võib olla lõpetamisjärgus).
  • Kasuks tuleb varasem keskkonnaalane töökogemus.
  • Väga hea eesti keel, hea inglise keel, kasuks tuleb vene keele oskus.
  • Hea arvutioskus (MS Office, MapInfo, ArcGis, QGis või analoog).
  • Kasuks tuleb tugevus matemaatikas.
  • Hea eneseväljendus- ja ajaplaneerimisoskus.
  • Analüüsivõime ja loogiline mõtlemine.

   Omalt poolt pakume

  • Põnevaid väljakutseid erinevate keskkonnaalaste teemade analüüsimisel.
  • Arenevat töökeskkonda ja meeldivat meeskonda.
  • Töötulemustest sõltuvat konkurentsivõimelist töötasu.
  • Enesetäiendamise- ja koolitusvõimalusi.

  Eelistatud töötamise asukohaks on Tartu, kuid olemas on ka kaugtöö võimalus. Huvi korral palume CV ja sooviavalduse saata e-postiga aadressile info@alkranel.ee hiljemalt 14. märtsiks 2022. a.

 • Klient: Teesiht OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Aigren OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: MetsPuu OÜ

  Maleva IV – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Tarmeko KV OÜ

  Tarmeko tootmise ümberkorralduse analüüs, õhk ja müra

 • Klient: Heat Consult OÜ

  Kunda biometaanijaama arvutusliku saastatuse taseme ja lõhna hindamine (modelleerimine)

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Tarmeko OÜ tootmisterritooriumi lõhnaainete hajumise modelleerimine