Arhiiv 01.02.2021 – 28.02.2021. a

Kalavarude tulevikust ning rohepöördest – osale seminaridel.  Märtsi kuusse on kavandatud kaks seminari, mida siinkohal tutvustame.

  1. märts 2021, kell 10.00 – 12.45 toimub veebiseminar – Ülevaade kalavarude taastamise tegevustest ja harrastuskalandusest. Kalavarude taastamise osas antakse ülevaade projekti RETROUT tegevustest Eestis (jõestike uuringud, kalapääsude eelprojektid, Baltic Toolbox), samuti räägitakse Keskkonnaameti ja LIFE IP CleanEST projekti veekogude taastamise tegevustest. Harrastuskalanduse osas saab ülevaate harrastuskalanduse majandusmõjudest, Kalafoorist ning RETROUT projekti jätkusuutliku kalastamise edendamisest Eestis ja teistes Läänemere riikides (kohaturundus, LaheKala, Baltic Sea Fishing). Osalemiseks palutakse registreerida hiljemalt 12.03.21. a aadressil: https://forms.gle/nhrPzX2pXj6yrZxCA

 

  1. märts 2021, kell 12.15 – 13.15 toimub veebiseminarile “Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik”. Seminaril räägitakse Ida-Virumaa tulevikust ning piirkonna peamistest tugevustest ja probleemidest. Arutatakse, mida rohepööre Ida-Virumaa jaoks tähendab ja kuidas Euroopa Liidu rahalised vahendid aitavad piirkonnas muutusi ellu viia ning miks võiks kasvule orienteeritud ettevõtted kaaluda oma tegevuse laiendamist Ida-Virumaale. Veebiseminaril osalemiseks palutakse end registreerida hiljemalt 3. märtsiks – täpsem info, vt siit – https://ec.europa.eu/estonia/events/20210305_veebiseminar_rohepoore_ida_virumaa_tulevik_et

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud dokumentide alusmaterjale (sh viidatud interneti lehekülge).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.02.2021 – 28.02.2021. a. kohta. Sisaldab infot 0 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (10 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 5 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.02 – 28.02.2021): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 1 tk):

Asjakohased aktid vastaval perioodil puuduvad.

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 12 tk):

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal
Keskkonnaminister 28.12.2020 määrus nr 61
jõustumiskuupäev 01.01.2021

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 3 tk):

Maastiku kontrollitud põletamise nõuded ja kord
Siseminister 08.02.2021 määrus nr 4
jõustumiskuupäev 01.03.2021

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 0 tk):

Asjakohased aktid vastaval perioodil puuduvad.

Tagasi üles