Arhiiv 01.01.2021 – 31.01.2021. a

Leiame Mõmmikule uue kodu. Kampaania, mis toetab ka asjade pikaajalist kasutust, elluviimist veab Omniva. Eesmärk on leida mänguasjadele, mis nende algsete omanike poolt enam kasutust ei leia, uued rõõmsad omanikud! Mänguasjad saab kuni 21. veebruarini panna Omniva pakiautomaatidest teele tasuta. Pakikoodi saamiseks tuleb registreerida (https://www.omniva.ee/public/uuskodu/) mängusasjade saatmise soov. Kõik saadetavad mänguasjad jõuavad Omniva sorteerimiskeskusesse ja kampaania lõppedes aitavad sellised organisatsioonid nagu Lasterikaste Perede Liit, Naerata Ometi, Aarete Laegas ja Toidupank toimetada need lastele, kes neid väga ootavad.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud dokumentide alusmaterjale (sh viidatud interneti lehekülge).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.01.2021 – 31.01.2021. a. kohta. Sisaldab infot 2 jõustunud, 20 muutunud, 1 lisandunud ja 10 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (10 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 6 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.01 – 31.01.2021): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 8 tk):

Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 15.01.2021 määrus nr 1
jõustumiskuupäev 29.01.2021

Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 17.12.2020 määrus nr 97
jõustumiskuupäev 01.01.2021

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 20 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 166 tk):

Veeseadus
Riigikogu 30.01.2019 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2019

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kiirgusseadus
Riigikogu 08.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.11.2016

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 04.05.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kemikaaliseadus
Riigikogu 29.10.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Biotsiidiseadus
Riigikogu 14.05.2009 seadus
jõustumiskuupäev 19.06.2009

Keskkonnavastutuse seadus
Riigikogu 14.11.2007 seadus
jõustumiskuupäev 16.12.2007

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Pakendiseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2004

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
Riigikogu 14.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Keskkonnajärelevalve seadus
Riigikogu 06.06.2001 seadus
jõustumiskuupäev 07.07.2001

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 4 tk):

Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 15.01.2021 määrus nr 1
jõustumiskuupäev 29.01.2021

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 10 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 24 tk):

Iisaku maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 22.11.2018 määrus nr 107
jõustumiskuupäev 10.12.2018

Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 21.06.2018 määrus nr 48
jõustumiskuupäev 13.07.2018

Jõuga maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 31.08.2017 määrus nr 138
jõustumiskuupäev 10.09.2017

Smolnitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 29.12.2016 määrus nr 160
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Selisoo looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 01.10.2015 määrus nr 97
jõustumiskuupäev 16.10.2015

Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 18.05.2007 määrus nr 152
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 09.05.2007 määrus nr 135
jõustumiskuupäev 18.05.2007

Struuga maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 09.05.2007 määrus nr 139
jõustumiskuupäev 25.05.2007

Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 11.05.2006 määrus nr 109
jõustumiskuupäev 29.05.2006

Kurtna maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 19.05.2005 määrus nr 103
jõustumiskuupäev 30.05.2005

Tagasi üles