Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande ajakohastamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine (KMH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Jõelähtme vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Väo Paas OÜ
Tähtaeg:
28.08.2014
Valmimisaeg:
30.01.2014 — 28.08.2014
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197