Lõhmuse järvistu ja golfiraja DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Viljandi vald
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Forest Haldus OÜ
Tähtaeg:
31.01.2016
Valmimisaeg:
05.01.2015 — 31.01.2016
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197