Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamine

KMH aruande avalik arutelu toimub 30.05.2017. a kell 16.00 Kose Vallamajas (Pikk tn 22, Kose).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine (KMH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kose vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
K.U. Mell AS
Tähtaeg:
01.08.2017
Valmimisaeg:
11.02.2016 — 01.08.2017
Sisestas:
Alar Noorvee, alar@alkranel.ee, 55 40 579