Hipodroom ja ratsaspordikeskus KSH

Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja SWECO Projekt AS teatab, et on valminud Saku valda kavandatava hipodroomi ja ratsaspordikeskuse detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu ning tutvuda saab ka „Kajama ja Lokuti küla Maritsa, Konnapõllu, Karja, Paju, Krossi, Nõlva ja Pikametsa kinnistute DP“ eskiisiga.

KSH objektiks oleva DP eesmärgiks on Kajamaa ja Lokuti külade alal olevate maaüksuste (Maritsa, Konnapõllu, Karja, Paju, Krossi, Nõlva ja Pikametsa) sihtotstarbe osaline muutmine ning ehisõiguse määramine hipodroomi tegevusega seonduvate hoonete ning üksikelamute (hobutalud) püstitamiseks. DP ja selle KSH algatati Saku Vallavolikogu 11.03.2010. a otsusega nr 34. DP, mille aluseks on ka RevalGate Holding OÜ arendussoov, muudab kehtivat üldplaneeringut. Riigipiiri ülene mõju ei ole tõenäoline.

DP koostamist, mille kehtestab Saku Vallavolikogu, korraldab Saku Vallavalitsus (Teaduse 1, Saku alevik, 75501; www.sakuvald.ee) – kontaktisik I. Konstantinova (planeeringuspetsialist), tel 6 712 441, e-post irina.konstantinova@sakuvald.ee.

DP koostaja on SWECO Projekt AS (Meistri tn 22, Tallinn, 13517; www.sweco.ee) – P. Kirs (projektijuht), tel 6 744 389, e-post piret.kirs@sweco.ee. KSH läbiviija on Alkranel OÜ (Riia 15B, Tartu, 51010; www.alkranel.ee) – E. Põldvere (juhtekspert), tel 52 89 197, e-post elar@alkranel.ee.

DP eskiisi ja KSH programmi eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 12.05 – 29.05.2014. a. Dokumentidega saab tutvuda Saku Vallavalitsuses (E-R 9:00-16:00) ja SWECO Projekt AS-is eelnevalt ette helistades ning interneti aadressidel:
http://www.alkranel.ee/andmed/hipo/Hipodroomi_DP_KSH_programm_20.12.13_akranel.pdf ja http://www.alkranel.ee/andmed/hipo/hipo_dp_eskiis_2014.zip

KSH programmi eelnõu ja DP eskiisi kohta saab küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid esitada kirjalikult kuni 02.06.2014 a – SWECO Projekt AS-ile, piret.kirs@sweco.ee või saates need postiga aadressil Meistri tn 22, Tallinn, 13517.

KSH programmi eelnõu avalik arutelu, toimub 03.06.2014 a. Arutelu algab kell 17:00, Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse 1) nõupidamiste saalis (ruum 211).

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Saku vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
RevalGate Holding OÜ
Tähtaeg:
21.07.2013
Valmimisaeg:
24.10.2012 — 21.07.2013
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197