Arhiiv 01.11.2020 – 30.11.2020. a

Ökosüsteemiteenuste olemusest. 29.10.2020. a toimus Keskkonnaagentuuri koordineerimisel seminar, mis keskendus ökosüsteemiteenuste hindamise-kaardistamise teemadele. Ökosüsteemiteenused ehk looduse hüved on ökosüsteemide toimimisel tekkivad inimkonna heaolu (toidu- ja veega varustatus, füüsiline ja vaimne tervis, kultuuriidentiteet jm) ja elukeskkonna säilimist toetavad hüved. 2020. a novembris avaldati seminari ettekanded nii videode kui ka slaidide kujul. Kokku kümme ettekannet pakuvad head ülevaadet ökosüsteemiteenuste kontseptsioonist, kaardistamisest (nt metsades, põllumaadel), hoidmisest jpm. Ettekanded on leitavad interneti lehelt – https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/projektid/elme/okosusteemide-seisundi-ja-okosusteemiteenuste-uleriigiline

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud dokumentide alusmaterjale (sh viidatud interneti lehekülg).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.11.2020 – 30.11.2020. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 2 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (11 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 8 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.11 – 30.11.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 1 tk):

Riigimetsa majandajatele aastateks 2021-2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine
Keskkonnaminister 26.11.2020 määrus nr 56
jõustumiskuupäev 30.11.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 8 tk):

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal
Keskkonnaminister 19.12.2019 määrus nr 76
jõustumiskuupäev 01.01.2020

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 2 tk):

Riigimetsa majandajatele aastateks 2021-2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine
Keskkonnaminister 26.11.2020 määrus nr 56
jõustumiskuupäev 30.11.2020

Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal
Keskkonnaminister 23.11.2020 määrus nr 55
jõustumiskuupäev 01.12.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 0 tk):

Käesoleval perioodil puuduvad.

Tagasi üles