Arhiiv 01.08.2017 – 31.08.2017. a

Kogumik Eesti looduse kaitsest. Augusti kuu keskel informeeris Keskkonnaagentuur avalikkust uue kogumiku väljaandmisest. Keskkonnaagentuuri ja hulga looduskaitsevaldkonna spetsialistide koostöös valminud kogumik „Eesti looduse kaitse aastal 2015ˮ on järg Eesti looduskaitse olukorda aastatel 2007 ja 2011 kajastanud trükistele. Kogumikus antakse ülevaade looduskaitse seisust 2015. aastal ning sellele eelnenud perioodist. Kajastatud on ka neid elurikkuse kaitseks tehtud jõupingutusi, mis jõudsid tulemuseni 2016. aasta algul. Täpsemalt saab lugeda siit – http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/node/2740

Kokkuvõtte koostamisel kasutati 14.08.2017. a teadet (http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/kogumik-eesti-looduse-kaitsest).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.08.2017 – 31.08.2017. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 3. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (3 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 7 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.08 – 31.08.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 3 tk):

Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded
Keskkonnaministri 16.08.2017 määrus nr 31
jõustumiskuupäev 21.08.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Kiirgusseadus
Riigikogu 08.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.11.2016

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded
Keskkonnaministri 16.08.2017 määrus nr 31
jõustumiskuupäev 21.08.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku 0 tk):

Puuduvad.

Tagasi üles