Arhiiv 01.10.2020 – 31.10.2020. a

Keskkonnaministeerium korraldas esimese virtuaalse partnerpäeva. 20.10.2020. a toimus esimene keskkonnaministeeriumi virtuaalne partnerpäev, kus tehti tagasivaade käesolevale aastale ja vaadati tulevikku. Huvilisi ja kaasa mõtlejaid oli seekordsel virtuaalüritusel ca 190. Erinevates töötubades räägiti nii ringmajanduse ja maapõue, vee ja mere, metsa ja looduskaitse, kliima ja välisõhu ning kalavarude teemadel. Täpsemalt vaata nt ettekandeid siit – https://www.envir.ee/et/kaasamine-osalemine/kaasamine-ja-osalemine/partnerpaevad

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud dokumentide alusmaterjale (sh partnerpäeva kohane teave).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.10.2020 – 31.10.2020. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 4 muutunud, 1 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (7 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 8 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.10 – 31.10.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 4 tk):

Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 01.10.2020 määrus nr 78
jõustumiskuupäev 16.10.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 4 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 8 tk):

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Keskkonnavastutuse seadus
Riigikogu 14.11.2007 seadus
jõustumiskuupäev 16.12.2007

Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas
Vabariigi Valitsus 27.07.2006 määrus nr 176
jõustumiskuupäev 14.08.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 4 tk):

Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 01.10.2020 määrus nr 78
jõustumiskuupäev 16.10.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 2 tk):

Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 08.05.2007 määrus nr 132
jõustumiskuupäev 18.05.2007

Tagasi üles